BG | EN

Магазини

Магазин център
ул. „Георги С. Раковски“ 2
076 605090
Магазин кв. Иван Пашов
ул. Силистра 1
076 606500

Социални мрежи

Разработването на уеб-сайта е финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU в изпълнение на проект № BG-RRP-3.005-1292-C01,
по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“