BG | EN

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА ANABELA.BG

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт/мобилно приложение. Ако използвате този уеб сайт/мобилно приложение се счита, че приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт/мобилно приложение!

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между “Анабела“ ООД (Anabela.bg; Продавач/ът) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.anabela.bg, поддомейните му и мобиления дизайн Anabela.bg (наричани заедно за краткост „Онлайн магазин/ът“) и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от Anabela.bg (Услуги/те) в Онлайн магазина, включително условията за сключване на договор за покупко-продажба от разстояние с “Анабела“ ООД или друг търговец („Партньор“), предлагащ стоки и услуги за продажба чрез Онлайн магазина. За да получи възможност да използва Услугите на Anabela.bg, Потребителят извършва регистрация в Онлайн магазина, с което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

“Анабела“ ООД е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: България, гр. Перник, ул. „ Силистра “1; вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202461329, телефон за контакт 076606500/ email: sales@anabela.bg / www.anabela.bg

 1. Условия за използване на Онлайн магазина на Anabela.bg

С извършването на регистрация в Онлайн магазина, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

 1. Визуализацията на стоки в Онлайн магазина има характера на онлайн каталог, изобразяващ продуктовото портфолио на Продавача и не представлява правно-обвързваща оферта. С натискането на бутона „Купи сега/Купи с един клик“, Потребителят изразява волята си да закупи съответния артикул. Продавачът потвърждава получаването на поръчката и я разпределя за обработка. След успешна обработка, Потребителят получава известие за одобрение на поръчката и придвижването й за доставка. В случай, че е налице някоя от хипотезите в настоящите Общи условия, Продавачът може да не одобри поръчката, съответно да не потвърди сключването на договор за покупко-продажба от разстояние.
 2. Информационните услуги на Онлайн магазина се предоставят „във вида, в който са публикувани“. Anabela.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация.
 3. Anabela.bg не носи отговорност и не се ангажира със срокове за предоставяне на информация относно завършени поръчки на Потребителя, статусът на негови или на други Потребители запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване / невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Онлайн магазина.
 4. Anabela.bg не носи отговорност в случай, че при използване на Онлайн магазина или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди, са за сметка на Потребителя.
 5. За определени артикули, предлагани от Продавача, Потребителят има възможност да изпрати запитване за наличност и/или състояние, чрез натискане на бутон „Запитване“. В тези случаи, Продавачът регистрира запитването и Потребителят получава автоматично имейл съобщение с потвърждение за получаването на запитването. При регистрирано запитване, Продавачът се ангажира единствено да предостави информация за наличност и/или състояние на избраната стока и не се ангажира със сключването на договор за покупко-продажба за тази стока. („Продукти със статус „Запитване“)
 6. Онлайн системата за покупки през Онлайн магазина отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи в Онлайн магазина като „налични“ в магазини Анабела ООД към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени чрез Онлайн магазина. При всички случаи, Anabela.bg уведомява потребителите, направили поръчка през Онлайн магазина, за възможността / невъзможността за доставка на заявената през Онлайн системата стока.
 7. Възможно е параметрите (срок/начин на доставка и др. подобни) на направена поръчка чрез Онлайн системата да бъдат променени, като Anabela.bg се задължава да съобщи на Потребителя за направените промени на предоставения от него е-мейл и/ или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин, в срок най-късно до момента на изпращането до Потребителя на съобщението за потвърждение на поръчката. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже с онлайн сътрудник на Anabela.bg , на посочените данни за контакт (076606500/ email: sales@anabela.bg) ,  до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и  изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.
 8. За да използва услугите на Онлайн магазина, Потребителят следва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание, като си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. Anabela.bg  не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Онлайн магазина, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя.
 9. При регистрацията в Онлайн магазина, Потребителят предоставя вярна, точна, актуална и пълна информация, необходима за осъществяване на продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма..
 10. Продавачът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, като освен това има право да откаже по-нататъшен достъп на лицето до част или до всички услуги, предлагани на Онлайн магазина.

С извършването на регистрация в Онлайн магазина, Потребителят има възможност да избере и да постави отметка срещу полето „Искам да получавам информация за промоции и нови продукти“, с което  потвърждава и декларира следното:

 1. Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Anabela.bg  и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица или Партньори, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Anabela.bg или други лица, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.
 1. Да получава информация, чрез предоставените данни за контакт, търговски съобщения за продукти и услуги на Anabela.bg и/или текущи активности, маркетинг и промоционални съобщения  и/или за целите на маркетингови проучвания и събирането на информация, като в случай че не желае да получава такава информация, Потребителят има възможност да заяви отказ от получаване на информацията чрез формите за запитване/имейл потвърждение за направена поръчка и/или формата за контакт, посочени на Онлайн магазина.
 1. С извършването на регистрация в Онлайн магазина и поставяне на отметка срещу полето „Ние имаме нужда от Вашето съгласие, за да обработваме личните Ви данни“, Потребителят потвърждава и декларира, че дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Anabela.bg  и/или упълномощени на договорно или друго основание от дружеството трети лица, за целите на използване на Онлайн магазина.
 1. С извършването на регистрация в Онлайн магазина и поставяне на отметка срещу полето „Приемам условията за ползване“, Потребителят потвърждава и декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия за ползване на услугите на Anabela.bg.

В случай, че Потребителят не маркира някое от горните две задължителни полета, извършването на регистрация в Онлайн магазина няма да бъде възможно.

 1. Защита на личните данни. 
 1. “Анабела“ ООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.
 2. “Анабела“ ООД обработва лични данни за посочените цели или при условие, че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие, като при липса на изрично съгласие от страна на лицето, за което се отнасят данните, “Анабела“ ООД няма право да обработва данните му.
 3. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни да бъдат предоставяни от Anabela.bg на Уникредит Консюмър Файненсинг АД.
 4. Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които “Анабела“ ООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на “Анабела“ ООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на “Анабела“ ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на “Анабела“ ООД, която е публикувана на интернет страницата на “Анабела“ ООД – https://www.anabela.bg/personal-data и е налична в търговските обекти на “Анабела“ ООД („Политиката“).“
 1. Права на интелектуална собственост, авторски права и ограничения свързани с тях.
 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани в Онлайн магазина за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските или други права на интелектуална собственост на Anabela.bg или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите в Онлайн магазина. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт, да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите.
 2. Anabela.bg си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана в Онлайн магазина, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Anabela.bg и лицето, публикуващо информацията.
 3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски, патентни и/или други права на интелектуална собственост, Anabela.bg не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
 4. Всички предоставени от Anabela.bg стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските обозначения и останалото приложимо българско и европейско законодателство, се предоставят на Потребителите в оригиналният си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на Anabela.bg и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 5. Линковете на Онлайн магазина към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Anabela.bg и по отношение на използването на препратката извън Онлайн магазина, настоящите Общи условия не се прилагат.
 6. Anabela.bg не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите.
 1. Представяни стоки и услуги в Онлайн магазина.
 1. Информацията за стоките в Онлайн магазина е разпределена по видове, групи и подгрупи;
 2. В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в Онлайн магазина, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Anabela.bg не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. Anabela.bg си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

в) Самата стока е носител на информация на Английски или друг език, например, софтуер, музика и филми на Английски или друг език;

 1. Всички цени, посочени в Онлайн магазина, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата са посочени и цените за всяка от модификациите. Anabela.bg има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от момента на публикуването на тези промени. Възможно е информацията за някои от публикуваните продукти да не е актуализирана, но във всички случаи при извършена поръчка чрез Онлайн магазина на стока с неактуализирана информация Потребителите ще бъдат уведомени за актуализацията на информацията , преди стоката да им бъде доставена. Част от информацията публикувана в Онлайн магазина е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и/или са изчерпани и/или не са достъпни в момента.

Всички цени, посочени на Онлайн магазина, се обновяват периодично. Възможно е несъответствие с цените в магазините. Всички цени в Онлайн магазина са за онлайн покупка на стоки от Онлайн магазина.

 1. Закупуване на стока и/или услуга от Онлайн магазина
 1. Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Онлайн магазина на Anabela.bg. При извършване на поръчката, Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените в Онлайн магазина възможности.
 2.  Потребителят има възможност да направи поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в магазините Анабела ООД и/или се поръчва специално за Клиента от съответния доставчик. За тези продукти, е необходимо използването на бутона “Изпрати запитване“ .
 3. При покупка на изплащане, Потребителят няма възможност да посочва избран от него срок на доставка – в тези случаи същият е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който Anabela.bg получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит от кредитиращата го институция.
 4. Стоките, предлагани в Онлайн магазина, са предназначени за домашна употреба и се продават в количества, обичайни за едно домакинство.   В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, Anabela.bg  запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.
 5. По всяко време преди завършване на поръчка с натискане на бутона „Изпрати поръчката“, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги чрез потребителската си кошница.  След успешно изпращане на поръчката, промени могат да се извършват до момента на получаване на имейл съобщение за потвърждение и изпълнение на поръчката, чрез контакт с наш сътрудник. След получаване на известие за потвърждение и изпращане на поръчката за изпълнение, промени не се допускат.
 6. При извършване на поръчка чрез Онлайн магазина, Потребителят влиза в договорни отношения с “Анабела“ ООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като договорът се счита за сключен след получаване на потвърждението за успешно обработена поръчка от страна на Anabela.bg, съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Онлайн магазина и/или в имейл потвърждението за направената поръчка;
 7. Anabela.bg има право да променя цените, посочени в Онлайн магазина по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в Онлайн магазина по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация в Онлайн магазина, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Anabela.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 1. Условия за Онлайн покупка на изплащане от Онлайн магазина
 1. Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока/и на изплащане, следва да кандидатства пред кредитна институция „ Уникредит Консюмър Файненсинг ЕАД“ за получаване на потребителски кредит.
 2. Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна на или по – голяма от 150 (сто и петдесет) лева, независимо от броя и единичната онлайн продажна цена на стоките включени в поръчката.
 3. Кандидатстването се извършва само онлайн, посредством кликване върху бутона „Купи на изплащане“, след което се следва предвидената процедура.
 4. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит се определят едностранно от кредитната институция, съобразно кредитната й политика. Анабела ООД Плюс ООД не участва по какъвто и да е начин във финансирането на кредит за покупката, както и в което и да е от отношенията, които възникват между Потребителя и кредитната институция във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказът за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение – в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др. Анабела ООД Плюс ООД не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е кредитна институция.
 5. В случай, че потребителят избере начин на плащане „Купи на изплащане“, лизинга се осъществява през – Уникредит Консюмър Файненсинг ЕАД“
 6. Доставката на стока/и закупени на изплащане, чрез онлайн магазина,  се извършва само след като Anabela.bg  бъде надлежно уведомено от финансовата институция, че кандидатът е одобрен, с предмет „Кредитиране в пълен размер“ на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 4 дни и започва да тече от момента, в който Anabela.bg получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата

7.Доставката се изпълнява въз основа на данните (три имена и ЕГН, адрес за доставка – служебен или настоящ адрес, имейл адрес, телефон) посочени от потребителя в Договора за потребителски кредит. Доставяната стока се придружава от следните  документи: фактура, попълнена гаранционна карта и касов бон. На куриера трябва да се върне разписана от потребителя фактура. Получаването на стоката/ите се извършва лично от лицето, сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си чрез представяне на документ за самоличност.

 1. Заплащане на закупени стоки и услуги 
 1. При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на Anabela.bg или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка и придружаващите стоката покупни документи.
 2. При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на Анабела ООД Плюс ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено  и съответната сума постъпи по банковата сметка на “Анабела“ ООД, Anabela.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
 3. При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Anabela.bg изпълнява доставката на поръчаните стоки и/или услуги.
 4. При заплащане чрез потребителски стоков кредит от партнираща на Продавача кредитна институция, се прилагат правилата на Раздел 6 и сключеният между Потребителя и съответната финансова институция договор за потребителско кредитиране.
 5. Ваучери за покупки на стоки в магазини Анабела ООД, както и подаръчни карти (гифт карти), издадени от Анабела ООД Плюс ООД, не могат да бъдат използвани за заплащане на поръчана стока и/или услуга от Онлайн магазина.
 1. Доставка на закупени стоки
 1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 4 работни дни, след получаване на потвърждение на поръчката, като срокът може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Anabela.bg.
 2. Доставката на Продукти по индивидуална поръчка до посочения от потребителя адрес, е посочен в страницата на съответния продукт. Срокът започва да тече от момента на получаване на потвърждение на поръчката и може да бъде удължен при официални празници и/или почивни дни, със срока на неработните дни. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на Anabela.bg.
 3. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. Anabela.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.
 4. Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност над 90 лв. включително е безплатна за България, а до 89,99 лева  се заплаща от Потребителят в размер, съгласно куриерската тарифа.Изключение правят извънгабаритни артикули и такива със специален режим на доставка. Цената на разходите за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката и е посочена под информацията за поръчвания артикул.
 5. При поръчка за покупка от Онлайн магазина, в “Забележки” потребителят има възможност да посочи удобен за него ден за доставка, като Anabela.bg съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият се уведомява своевременно.
 6. При поръчка за покупка от Онлайн магазина, Потребителят има възможност да избере опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока от търговски обект Анабела ООД, по негов избор. Поръчка с опция „Вземи от магазин“ е възможна единствено за обекти, в които има физическа наличност на продуктите. След обработка на поръчка с опция „Вземи от магазин“, потребителят се уведомява посредством предоставения мобилен телефон, че стоката/услугата е готова за получаване. След това уведомление, стоката/услугата се запазва за потребителя за срок от 3 работни дни в избрания търговски обект, като Потребителят има възможност да я получи на място в този срок. След изтичането срока за получаване по предходното изречение, в случай, че стоката не е получена от Потребителя, поръчката ще бъде автоматично анулирана.
 7. Anabela.bg може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Anabela.bg информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.
 8. “Анабела“ ООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки, освен ако за закупуваната стока не е посочено друго.
 9. Доставка на закупена стока от ”Анабела“ ООД се осъществява до:
 10. Вход на жилищна или офис сграда, до която има проходим автомобилен път;
 11. Врата на двор, при къщи с дворно място или до врата на къща, при къщи без дворно място, до които има проходим автомобилен път;
 1. Anabela.bg  не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Anabela.bg обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.
 1. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице.  Всички покупки, осъществени чрез Онлайн магазина се изпращат с опция „Проверка преди получаване/плащане“, освен при избран начин на доставка до автомат на Еконт или до автоматична пощенска станция на Спиди.
 1. При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно уведомява Anabela.bg на тел. 076606500
 1. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера или не бъдат отбелязани констатирани външни дефекти в документите за доставка при получаването на стоката и/или потребителят не уведоми незабавно Anabela.bg на тел 076606500 в момента на доставката, същият губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.
 1. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, Anabela.bg не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Потребителя.
 1. При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи за извършване на доставката. За трето лице се счита всяко лице, което не е страна по сключения договор за покупко-продажба с Анабела ООД, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.
  В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Anabela.bg се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.
 1. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведомява Anabela.bg за такова искане на тел 076606500 или на e mail: sales@anabela.bg незабавно, в момента на доставката. При приемане на доставката от Потребителя без забележки, всички и всякакви последващи претенции се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.
 1. Anabela.bg  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.
 1. Anabela.bg извършва доставки, включително чрез подизпълнител/и само на територията на България.
 1. Отказ от закупена стока 
 1. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който са поръчани няколко стоки с една поръчка.
 2. При поръчка на стока, която към момента на поръчката не е налична в магазини Техномаркет, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на стоките или датата, на която Потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от него, е влязло във владение на последната стока, при договор, съгласно който поръчвате много стоки с една поръчка, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.
 3. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Anabela.bg  за имената си, географския си адрес, номер на поръчка и ако има такива, телефонен номер, електронен адрес и за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или електронна поща). Потребителят може да използва приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително:

_____________________________________________________________________________

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До
Анабела ООД

Гр. Перник, ул. Силистра 1

 email:sales@anabela.bg:

С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/

нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Номер на поръчка …………………………………………………………………………………………………..

– Поръчано на*/Получено на* …………………………………………………………………………….

– Име на потребителя/ите …………………………………………………………………………………..

– Адрес на потребителя/ите ………………………………………………………………………………..

– Подпис на потребителя/ите ………………………………………………………………………………

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

– Дата ………………………………………………………………………………………………………………

––––––––––––––––––

* Ненужното се зачертава.“
_______________________________________________________________________________

 1. Потребителят може също така да попълни и подаде по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ , като в случай че използва тази  възможност, Anabela.bg   незабавно ще изпрати на траен носител или по електронна поща съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да бъде спазен срокът за отказ от договора, е достатъчно потребителят да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ, преди изтичането на срока за отказ от договора.
 1. В случай, че потребителят се откаже от договора, Anabela.bg  ще възстанови всички плащания, които е получило, включително разходите за доставка (с изключение на разходите за връщане, които са за сметка на потребителя или допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Anabela.bg ), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която потребителят информира Anabela.bg  за неговото решение за отказ от договора.
 1. С приемането на настоящите общи условия, Потребителят изрично се съгласява възстановяването на заплатената от него сума да се извършва по предоставена от него банкова сметка.
 1. Anabela.bg  има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
 1. Потребителят следва да изпрати на Anabela.bg  или да върне обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал Anabela.bg  за отказа си от договора на адрес https://www.anabela.bg/contact .
 1. Срокът се счита за спазен, ако потребителят изпрати обратно стоките на Anabela.bg  преди изтичането на 14-дневния срок Преките разходи по връщане на стоката са за сметка на Потребителя.
 1. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. Anabela.bg  запазва правото си, в случай, че върнатата стока е с увредена опаковка, следи от употреба, драскотини, удари, увредена от токов удар, с липсващи аксесоари, гаранционна карта, да прецени дали да приеме върнатата стока.
 1. Потребителят отговаря за намаляване стойността на стоките, вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. За изпробване по начин, различен от необходимия, се счита всяко изпробване на стоката, което е различно от онова, което се е наложило в практиката за обичайно и разумно изпробване в търговския обект.
 1. Отказ от някои видове закупени стоки може да бъде упражнен, съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите и при следните условия:

14.1. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си;

14.2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената и защита на здравето, дребна бяла техника и малки електроуреди за кухня, кафемашини, тостери, ел. кани ютии, прахосмукачки и други). Изключения се допускат по преценка на Продавача, в случай, че удостовери, че такива стоки не са разпечатани и/или използвани;

 1. Гаранционно обслужване
 1. Anabela.bg отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, съгласно разпоредбите на чл. 31 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – „ЗПЦСЦУПС“ („Законова гаранция“). Търговецът отговаря съгласно Законовата гаранция спрямо лица, имащи качеството потребител, по смисъла на §6, т.6 от Допълнителните разпоредби на ЗПЦСЦУПС – всяко физическо лице, което във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и на договорите за продажба на стоки действа извън рамките на неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия или по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност („Потребител“).
 2. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца (продавача) или производителя (гарант)към потребителя, в допълнение към неговото задължение по закон да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, с цел да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора. Търговската гаранция е самостоятелно задължение, поето от производителя и/или търговеца и не оказва влияние на правата, които Потребителите имат съгласно разпоредбите на Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.
 3. С всяка доставка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Anabela.bg издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция, ако има такава.
 4. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

а) в случай на изгубена гаранционна карта;

б) при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от Anabela.bg лице или сервизен център;

в) в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

д) в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;

 1. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.
 1. Продуктите и услугите, посочени в този Онлайн магазин, са ограничени само до посочените в Онлайн магазина Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Anabela.bg по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Онлайн магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти.
 1.  Политика за бисквитки

С цел повишаване на ефективността, електронната платформа на Онлайн магазина Anabela.bg  използва файлове с данни тип „бисквитки“ (cookies). Обработка и съхранението на данните от бисквитките се извършва в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни и Политиката за бисквитки на  “Анабела“ ООД, която се съдържа на https://www.anabela.bg/cookies („Политика за бисквитки“)

 1. Други 
 1. Anabela.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина без предварително уведомление до Потребителя.
 2. Anabela.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана в Онлайн магазина, след предоставено съгласие от Потребителя.
 3. Anabela.bg администрира този Онлайн магазин и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Anabela.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Онлайн магазин, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.
 4. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн чрез Онлайн магазина на Anabela.bg на формата за въпроси и запитвания, или чрез сътрудник от отдел On-line на тел. 076606500или на имейл: sales@anabela.bg, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
 5. Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им в Онлайн магазина се счита за уведомяване на потребителите за измененията. Преди финализиране на своята поръчка, Потребителят е длъжен да приеме настоящите Общи условия. При използване на Онлайн магазина на Anabela.bg, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните в Онлайн магазина стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.
 6. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите или Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Anabela.bg
С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ТЪРГОВЕЦА, ДОСТЪПНИ НА Anabela.bg ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС)  или да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС).

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2023 г.

Социални мрежи

Разработването на уеб-сайта е финансирано от Европейския съюз – NextGenerationEU в изпълнение на проект № BG-RRP-3.005-1292-C01,
по процедура BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“